Accepteer cookies om deze inhoud in te laden.

Over Archiprix

Naast het presenteren van het talent en hun inspirerende plannen, ziet Archiprix een belangrijke taak voor zich weggelegd als ‘agent van verandering’. Verandering is de significantste constante in het vakgebied van het ruimtelijk ontwerp. De komende jaren zal dit in de overtreffende trap gelden. Er zijn dan ingrijpende aanpassingen in het ruimtelijk domein nodig, zoals de volkshuisvestingsopgave, de energietransitie, de ruimtelijke infrastructuur, de klimaatverandering en de dreiging van besmettelijke virussen die allemaal vragen om de inzet van deskundige ontwerpers. In de grote veranderingen die ophanden zijn ziet Archiprix het als een uitermate relevante taak om het werkveld te koppelen aan jonge talentvolle ontwerpers met een specifieke deskundigheid. Deelnemers aan Archiprix kunnen een stimulerende rol spelen bij het ontwikkelen van nieuwe strategieën voor een waaier aan nieuwe thema’s die in het vakgebied een prominente rol spelen en waar zij zich tijdens het afstuderen al in hebben verdiept. Elke deelnemer is immers een expert op het terrein van zijn of haar afstudeeropgave.

De plannen die Archiprix in deze tentoonstelling presenteert vormen een treffende illustratie van hoe deze rol van agent van verandering inhoud kan krijgen. Vrijwel elk afstudeerplan gaat in op een actuele opgave en draagt nieuwe vergezichten aan. Iedereen, of het nu een opdrachtgever is, een beleidsmaker, een docent, een curator of een student, kan niet alleen kennis nemen van de plannen, maar ook de ontwerpers benaderen opdat hun kennis en talent zo snel en zo goed mogelijk wordt benut ten gunste van de kwaliteit van de gebouwde én de onbebouwde omgeving.

Livestream prijsuitreiking vrijdag 26 juni 12:30 - 13:30

De afstudeerplannen van Archiprix 2020 zijn beoordeeld door een jury bestaande uit: Frans Bevers, Ira Koers, Mascha Onderwater, Merel Pit en Jeroen Zuidgeest. Via een livestream op www.archiprix.nl is de prijsuitreiking live te volgen (voertaal Engels).

12:30 Welkom door Jacob van Rijs
12:40 Algemene opmerkingen van de jury
12:50 Kennismakingsronde langs de plannen o.l.v. de jury, uitreiking van de prijzen en plantoelichtingen door de winnaars.
13:30 Einde programma

Gallery 3 By You

Gallery 3 By You is een initiatief van Het Nieuwe Instituut om museale presentatieruimte beschikbaar te stellen voor makers uit het veld.

Talent in Het Nieuwe Instituut

Talentontwikkeling is een belangrijke pijler onder het programma van het Nieuwe Instituut. Als opdrachtgever zien wij het als onze taak om een grote diversiteit aan ontwerpers te betrekken bij het vormgeven van het programma, ruimtelijk, grafisch en digitaal. Binnen Agentschap worden talentvolle ontwerpers zichtbaar gemaakt en verbonden met internationale opdrachtgevers en platforms.

Professionals, studenten en andere geïnteresseerden kunnen in Studio Visits een kijkje nemen in de hedendaagse architectuurpraktijk, haar uitdagingen en mogelijkheden.

Ook binnen Research biedt Het Nieuwe Instituut kansen aan pas afgestudeerden in de vorm van een jaarlijkse Call for Fellows. Het thema van deze editie is ‘Regeneration. New Institutional Practices’, en nodigt collectieven uit om de huidige toestand van burn-out en uitputting als uitgangspunt te nemen voor het genereren van vormen van collectieve organisatie en actie.

datum
18/06/2020
tot
04/10/2020
 
 
locatie

Het Nieuwe Instituut
Museumpark 25
3015 CB Rotterdam

toegang

Woensdag t/m zondag
11.00 - 18.00

Het Nieuwe Instituut
Maud Vervenne