Accepteer cookies om deze inhoud in te laden.

NeeNee Collective: "Dreamers of the Playscape bevordert de voortdurende inspanningen van NeeNee Collective om grenzen te deconstrueren door middel van metafysische landschappen. Door zich te concentreren op de geest van het leven in de diaspora, benaderde NeeNee Collective de show door hun ervaringen als cross-culturele creatieven, strevend naar een veelzijdige perspectieftentoonstelling die ruimte opent voor nieuwe dialogen.

Deze editie van de tentoonstelling NeeNee Collective is samengesteld door de initiërende leden: Dae Uk Kim, Kurina Sohn en Soyoun Kim. NeeNee Collective nodigt drie Nederlandse kunstenaars uit: Jonathan Vervoort, Joppe Venema en Marijn Ottenhof om samen met hen nieuwe series werken te maken die binaire denkwijzen overstijgen.

Dreamers of the Playscape haalt zijn curatoriële inspiratie uit de tentoonstelling 'Magiciens de la Terre' in het Parijse Centre Georges Pompidou en Grande Halle de La Villette in 1989, bedoeld om het bestaande kader van westers en niet-westers, zowel burgerlijk als woeste dichotomieën, omver te werpen. Als onderdeel van deze volgende generatie 'dromers' onderzoekt NeeNee Collective de interactie tussen naast elkaar bestaande maar toch verdeelde werelden, rekening houdend met het soort waarden uit de hedendaagse cultuur dat kan worden opgenomen in een tentoonstellingsontwerp. De "playscape" vertegenwoordigt hier de symbolische ruimte waar de mogelijkheid van zinvolle verstrengeling kan plaatsvinden zonder vooroordelen of stereotypen.

De tentoonstelling maakt gebruik van de verenigende en inspirerende kracht van inclusiviteit om deze zes kunstenaars, hun kunstwerken en het bezoekende publiek te betrekken bij productieve discussies. Zes kunstenaars verzamelden de afgelopen drie maanden een reeks uitwisselingen en feedback om noties van cultuur, niet-menselijk, gender, klasse/arbeid, digitaal en analoog, en site-specificiteit te belichamen.

Dreamers of the Playscape nodigt bezoekers uit om een ​​metamorfose landschap te ervaren waar een nieuwe generatie kunstenaars ideeën over diversiteit en inclusiviteit onderzoekt in hun creatieve praktijken. Door lokale en globale dialogen over mediums en thematische vormen te bevorderen, heroveren deze kunstenaars de plek van de tentoonstelling door slimme subversies en ruimtelijke herconfiguraties van sociale hiërarchieën en divisies."

Over NeeNee Collective

NeeNee Collective is een groep jonge Aziatische kunstenaars en ontwerpers die in Nederland wonen en werken. Sinds 2020 is hun werk doordrenkt met hun eigen geleefde ervaringen tijdens het navigeren door verstrengelde culturele landschappen en blijven ze zich bezighouden met de kruising van vorm en betekenis binnen hun collectieve curatoriële en creatieve praktijk.

datum
01/12/2022
tot
17/12/2022
 
 
locatie

Gallery 3
Het Nieuwe Instituut
Museumpark 25
3015 CB Rotterdam

 
Het Nieuwe Instituut
Maud Vervenne