Accepteer cookies om deze inhoud in te laden.

De tentoonstelling Raw belicht de bijzondere momenten, acties en ideeën die zich voordoen tijdens het creatieve proces. Door deze momenten in het ontwerpproces bloot te leggen komt de waarde van het werk, het vakmanschap, de zorg en de doortastendheid van de maker aan het licht. Met deze tentoonstelling neemt het collectief Rare afstand van de perfecte plaatjes, gedetailleerde plannen en coherente ideeën en richt het de aandacht juist op de simpele tekeningen, snelle notities, maquettes en de diversiteit aan analytische methodes die in de academische wereld worden gebruikt om ideeën over te brengen.

Rare ziet het belang in van een doortastend proces en de individuele zoektocht naar kennis. Ze vragen zich af of het individuele creatieve proces louter persoonlijk is, of iets waarvan we als maatschappij kunnen leren?

Het proces in ontwerp

De tentoonstelling toont processen van ontwerpprojecten die zijn verzameld door middel van een open oproep, gericht op pas afgestudeerde Master-studenten Architectuur en Ruimtelijk Ontwerp. Deze veelal abstracte werken kunnen als incompleet worden gezien maar markeren juist cruciale punten in het ontwerpproces. Het materiaal wordt daarom gepresenteerd als een verzameling opzichzelfstaande werken. Raw probeert de verborgen creatieve handelingen bloot te leggen en het doorlopende onderzoek te verbreden. Op deze manier gaat Rare de dialoog aan met een breed publiek waarin de twee kanten van ‘ontwerpen’ worden behandeld: het complete eindbeeld en het cruciale proces, die samen de huidige werkelijkheid van de moderne stad hebben vormgegeven.

De tentoonstelling spoort aan tot interactie door middel van discussies, lezingen, workshops en publieke evenementen.

Over Rare

Rare is een collectief van ontwerpers afgestudeerd in architectuur, dat een doorlopend onderzoeksproject heeft opgezet dat zich richt op de ontwikkeling van het discours rond creatieve processen. Tekeningen, maquettes, en andere producten uit een proces kunnen een manier zijn om abstracte gedachten te communiceren. In de academische wereld en in de praktijk is veel onderzoek gedaan naar het ontwerpproces. Volgens Rare blijft deze kennis echter ondergewaardeerd en onderbelicht in het openbare debat. Door dit gedachtegoed aan bod te laten komen kan de creatieve sector worden verrijkt en wordt samen toegewerkt naar een creatieve economie die gedreven wordt door cultuur en kennis. Waarom blijft onderzoek naar het proces vaak binnen de muren van de universiteit en vindt het zelden zijn weg in de publieke of professionele ruimte?

Voor de maatschappij kan architectuur soms gesloten aanvoelen, wat kan leiden tot vervreemding tussen architectuur en het publiek. Architectonische publicaties tonen veelal perfecte beelden van voltooide projecten zonder het proces te belichten, terwijl het proces juist een essentieel onderdeel is van het project. Creatieve processen zijn non-lineaire activiteiten die op een intuïtieve manier plaats vinden. Men creëert hierin een grafische taal die zich weer uit in een visuele expressie van ideeën, zoals tekeningen en fysieke modellen.

Activiteitenprogramma

Meer informatie over onderstaande activiteiten is te vinden op weare-rare.com/events/
 

  • Online workshop Primitive Tools - 24 april om 12:00
    (Open voor deelnemers van de open call)

De workshop Primitive Tools heeft als doel de onbewuste handelingen binnen persoonlijke ontwerpprocessen bloot te leggen. Tijdens de workshop wordt er gezocht naar de fysieke en metafysische producten van het proces en naar gemeenschappelijke waarden binnen een breed scala aan creatieve ontwikkelingen.

Aanmelden
 

  • Online workshop The Beauty of the Banal - Een trip naar de supermarkt - 8 mei om 12:00
    (open voor iedereen)

De workshop start een dialoog met het publiek over hun alledaagse en banale routines, waardoor een discussie ontstaat over de fysieke en sociale impact van hun omgeving. Hier wordt de schoonheid van het banale, op de schaal van de wijk tot en met het huis, onthuld.

Aanmelden
 

Sprekers in dit programma presenteren een waarde die niet direct zichtbaar is in hun ontwerpproces, en hoe deze waarde verband houdt met het alledaagse. Elke spreker presenteert in de vorm van een PechaKucha-presentatie en heeft 20 dia's en 20 seconden per dia. Het PechaKucha-format creëert een platform voor snelle anekdotes, ideeën en kennis die gezamenlijk kunnen worden gedeeld. Doordat de presentaties slechts 400 seconden duren, kan de focus worden gelegd op de gemeenschappelijke discussie na de presentaties.

Aanmelden

Het Nieuwe Instituut
Maud Vervenne